Asbest en zonnepanelen – agrarisch verschillende gebouwen en plaatsen van 196 zonnepanelen te Rouveen

Oude situatie

  • Asbestdaken gesaneerd van jongveestallen

Nieuwe situatie

  • SVK golfplaten geplaatst met lichtnok
  • Getrokken aluminium dakgoten en hemelwaterafvoeren in kleur
  • 196 stuks zonnepanelen geplaatst, lichtplaten eerst vervangen door nieuwe golfplaten
  • Energieneutraal ondernemen!