Onze Partners


Rabobank is partner van Asbestdesk.nl en kan de investering in asbestverwijdering en het nieuwe dak voor u financieren. Door deze samenwerking verloopt een kredietaanvraag soepel en snel.

Voor elk goed plan vinden wij de weg
Rabobank is een coöperatieve bank van en voor mensen. De bank wil u dan ook graag helpen bij het realiseren van uw ambities. Financieel, maar ook op maatschappelijk en sociaal gebied. Dat is het idee.

Visie Rabobank
De Rabobank staat midden in de maatschappij. Het is de wereld waarin wij werken en waar de klanten van de bank wonen. Rabobank is betrokken bij zijn omgeving en versterkt de lokale samenleving in sociaal-economisch en maatschappelijk opzicht. Dit doet men door kennis te delen, partijen met elkaar te verbinden en door geld beschikbaar te stellen. Het thema asbest en de aanpak van Asbestdesk.nl sluiten dan ook naadloos aan bij deze visie.

ABN AMRO Bank kent voor klanten van Asbestdesk.nl een aantal unieke maatwerkoplossingen m.b.t. tot financiering. Met name voor zonnepanelen kan een financiering binnen 1 week geregeld worden.

Partner van de toekomst
De ABN AMRO groeide de afgelopen jaren hard in de agrarische sector met de inzet van agrarische specialisten. Die verder kijken dan de waarde van het onroerend goed. Maar ook van de ondernemer vragen om verder te kijken; agrarische ondernemers die vooruit willen en een duidelijke toekomstvisie hebben. Niet voor niets wil ABN AMRO Partner van de toekomst zijn ofwel “Een bank die ruimte creëert om dromen en ambities waar te maken”. 

Visie ABN AMRO Bank 
Het doel van de ABN AMRO is om duurzame waarde te creëren voor alle stakeholders van de bank; de klant, de medewerkers, de investeerder en de samenleving als geheel. De strategische prioriteiten van de ABN AMRO Bank sluiten haarfijn aan bij die van Asbestdesk.nl die als slogan “Jouw visie, Jouw dak” hanteert. De Prioriteiten van de ABN AMRO Bank op middellange termijn zijn:

1. Bieden van expertise;
2. Verbeteren van klantervaring
3. Innoveren en groeien
4. Snel leveren.

Alfa Accountants en Adviseurs is partner van Asbestdesk.nl en kan de aanvraag voor fiscaliteit voor u regelen. Zo weet u zeker dat u maximaal van alle voordelen profiteert!

Betrokken en dichtbij
Alfa kenmerkt zich door een zeer betrokken houding bij het lokale midden- en kleinbedrijf en werkt vanuit een landelijke actieve organisatie met meer dan 800 specialisten in accountancy en bedrijfsadvisering. Maar altijd dichtbij en met een kantoor om de hoek.

Visie Alfa
De visie van Alfa sluit perfect aan bij de werkwijze van Asbestdesk.nl. Alfa streeft ernaar om de resultaten van agro en MKB-ondernemers te optimaliseren en lange termijn waarde te creëren. Dat doet men door brede financiële kennis lokaal aan te bieden en te verbinden met specialistische branchekennis.