Asbest verwijderen

In 2024 moeten alle asbestdaken van bedrijven, particulieren en overheden verwijderd zijn.  Dit is wettelijk bepaald. Verwijder uw asbestdak daarom zo snel mogelijk! Voorkom strengere wetgeving en soberder verzekeringsvoorwaarden. De prijzen voor verwijderen van asbest zullen stijgen, omdat de vraag naar asbestverwijdering substantieel toeneemt en de regels strenger zullen worden.

Indien u op de slimste en voordeligste manier uw asbest wilt laten verwijderen, dan bent u bij asbestdesk.nl aan het juiste adres. Asbestdesk.nl werkt met een uniek concept waarbij alle rompslomp via één loket wordt geregeld.  U bepaalt zelf van welke diensten u gebruikt maakt. Ons vertrekpunt is altijd totale ontzorging.

De eerste stap in het hele proces is het opstellen van een asbestinventarisatierapport, waarna het asbest verwijdert kan worden. Beide werkzaamheden dienen door een gecertificeerde partij uitgevoerd te worden. Asbestdesk.nl zorgt hiervoor.

Sanering asbest

asbest